välfärd

välfärden

(-)(-)
Substantivvälfärd

Substantiv