vägtull

vägtullen

vägtullar

vägtullarna

Substantiv
fordon