vägleda

vägleder

vägledde

väglett

vägled

Verb
bildligt