väggspackel

väggspacklet

(-)(-)
Substantiv
snickeri