väg

vägen

vägar

vägarna

Substantiv
Vanligast allmänt

Synonymer

Vanlig trafik

Synonymer

Vanlig bildligt

Synonymer

Synonymer
väga

väger

vägde

vägt

väg

Verb

Synonymer