vädra

vädrar

vädrade

vädrat

vädra

Verb
Att släppa in luft genom ett fönster

Synonymer

bildligt
Att ana något

Synonymer