väcka åter till liv

väcker åter till liv

väckte åter till liv

väckt åter till liv

väck åter till liv

Verb