UV-ljus

UV-ljuset
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet UV-ljus

  • "Vätskan är osynlig, men framträder under UV-ljus."
  • "Samtidigt som invånarna i Bodås kokat sitt vatten har Gästrike Vatten bland annat spolat ledningsnätet och installerat UV-ljus i vattenverket för att desinficera vattnet."
  • "I det här fallet finns bara en enda barriär och det är UV-ljus."
  • "– UV-ljus ska normalt sett döda bakterierna, men i det här fallet så gör det inte det."
  • "– Vi har satt in mer UV-ljus och klorerat en del, men vi kommer inte riktigt till rätta med det."
  • "– Vi har satt in mer UV-ljus och klorerat en del, men vi kommer inte riktigt till rätta med det."
  • "Vattendunken renar smutsigt vatten på ett par timmar med hjälp av UV-ljus från solen."
  • "– Ögat kan bli skadat av UV-ljus, man kan lättare få gråstarr, säger optikern Bjarne Svendsen."
  • "– UV-ljus är en säker metod för att desinficera dricksvatten."
  • "Till skillnad från klor, som vi också använder vid behov, så oskadliggör UV-ljus även parasiter och virus."

Vad betyder UV-ljus inom generell ?

elektromagnetisk strålning med en våglängd strax under den för violett ljus, omkring 100–400 nm

Diskussion om ordet UV-ljus