utvisa

utvisar
utvisade
utvisat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet utvisa på svenska?

Presens: utvisar
Preteritum: utvisade
Supinum: utvisat

Hur används ordet utvisa

  • "Sedan får framtiden utvisa om det blir nya rättsprocesser eller skadeståndsanspråk här, säger Peter Lilja, landstingsdirektör."
  • "För att lyckas utvisa fler personer som uppehåller sig illegalt i landet har Gränspolisen i region syd skickat ut personlistor till flera av kommunernas socialtjänster och begärt att få ta del av adressuppgifter."
  • "De 16-åriga systrarna Mirna, Maysaa och Mimo går i nionde klass och klasskamraterna vägrade att acceptera Migrationsverkets beslut för ett halvår sedan att utvisa familjen till Libanon."
  • "Jag tycker att svensk regering måste ta sitt ansvar, och vänta med att utvisa tills det är lugnare i Afghanistan."
  • "– Det får tiden utvisa nu."
  • "Framtiden får utvisa hur det blir."
  • "– Jag vill ha svar på om det finns möjlighet att utvisa dem och inom ett par veckor borde jag ha svar på det."
  • "Migrationsverket har tittat på fallet och skriver i ett svar till Blekinge tingsrätt att det är olämpligt att utvisa kvinnan."
  • "I samband med att hon gjorde sin sakframställan bad chefsåklagaren Pernilla Åström rätten att titta på möjligheten att utvisa paret om de döms."
  • "Pernilla Åström ber rätten att titta på möjligheten att utvisa paret efter domen."

Vad betyder utvisa inom religion ?

inte låta någon vara kvar i ett land; tvinga någon ut ur landet

Översättningar

Övrig relation till utvisa

Synonymer till utvisa

Möjliga synonymer till utvisa

Möjliga synonymer till utvisa

Relaterat till utvisa

bekräftelse

beteckning

förbannelse

bevis

fördrivning

betydelse

utdrivning

utdrivning