utvinna

utvinner
utvann
utvunnit
Verb

Översättningar

Synonymer till utvinna

Hur böjs ordet utvinna på svenska?

Presens: utvinner
Preteritum: utvann
Supinum: utvunnit

Hur används ordet utvinna

  • "– De vill främst utvinna metallen, alltså blyet, ur de här batterierna."
  • "Konceptet går ut på att utvinna kolpulver ur plasten som sedan används för byggnadsmåleri."
  • "Själva konceptet går ut på att utvinna kolpulver ur plasten som sedan används för byggnadsmåleri."
  • "Enligt länsstyrelsen ska Olofströms Energiservice, för att kunna utvinna mer energi, inte haft öppet den lucka vid Gonarps kraftstation som tillåter fisk att vandra till sina reproduktionsområden."
  • "Det som behövs är en anläggning som kan utvinna biogasen ur råvaran."
  • "Planerna nu är att få tillstånd till att enbart sätta in en turbin och generator i det gamla kraftverket för att utvinna kraft från det vatten som rinner där naturligt i dag."
  • "Det finns personer som har visat intresse för att dra igång en anläggning för att utvinna och förpacka Flästa vattnet under arbetsnamnet, Flästa Källa, men mer än så är det inte än så länge."
  • "Men Igrene har också stött på motstånd i sitt försök att utvinna gas."
  • "Faller sommarens planerade borrningar väl ut så planerar företaget att söka produktionstillstånd för att utvinna gasen, en process som Budh uppskattar kan ta två år."
  • "Man har också kommit på nya möjligheter att utvinna skog, säger eleven Linus Zetterbergh"

Vad betyder utvinna inom bildligt ?

extrahera (något värdefullt ämne) ur mindre värdefull råvara

Diskussion om ordet utvinna