utvecklingsteori

utvecklingsteorin

utvecklingsteorier

utvecklingsteorierna

Substantiv
ekonomi
Utvecklingsteori är en samling teorier om samhällens ekonomiska och sociala utveckling.
(samh%C3%A4llsvetenskap)