utvecklings-

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet utvecklings-

  • "Syftet med den nationella patientenkäten är att få fram underlag för det lokala utvecklings- och förbättringsarbetet, möjliggöra jämförelser över landet och ge underlag för att följa upp patientfokuserad vård inom ramen för Socialstyrelsens riktlinjer för God vård."
  • "Det handlar om så kallade utvecklingsanställningar, där ungefär en fjärdedel av arbetstiden fylls av utvecklings- och utbildningsinsatser."
  • "Regeringen uppger i sitt pressmeddelande att kommunerna valts ut eftersom de bedömts ha mest utvecklings- och förändringspotential."
  • "I förslaget till budget för nästa år som läggs fram för regionfullmäktige i nästa vecka ingår en utökning av utvecklings- och utredningsresurserna med 20 miljoner kronor."
  • "Övriga kommuner är Borås, Haninge, Stockholm och Uppsala som valts ut eftersom de ” bedöms ha mest utvecklings- och förändringspotential utifrån de angivna kriterierna ”."
  • "Lennart Lundin, som bland annat jobbat som utvecklings- och forskningschef inom psykosvården på Sahlgrenska i Göteborg, är kritisk till att riktlinjerna inte innefattat det här tidigare."
  • "Dessutom kommer både Stattena och de andra damfotbollsklubbarna i regionen att få ta del av HIF:s utvecklings- och utbildningsprogram för tränare och ledare."
  • "Den här gången erbjuder man barnmorskorna garanterad tid för utvecklings- och arbetsmiljöarbete, motsvarande sju timmar och 12 minuter per månad."
  • "Förhoppningen är att få ett godkännande av Nationella utvecklings- och reformkommissionen ( NDRC ) i år."
  • "Men innan pengarna betalas ut måste det kinesiska super-departement NDRC ( Nationella utvecklings- och reform-kommissionen ) lämna sitt godkännande."

Möjliga synonymer till utvecklings-

Diskussion om ordet utvecklings-