uttryckslös

uttryckslösare

uttryckslösast

Adjektiv
vardagligtuttryckslöst

Adverb