uttala klart och tydligt

uttalar klart och tydligt

uttalade klart och tydligt

uttalat klart och tydligt

uttala klart och tydligt

Verb