utta till värnplikt

uttar till värnplikt

uttog till värnplikt

uttagit till värnplikt

utta till värnplikt

Verb
militärväsen