uttömmandegrad

uttömmandegraden

(-)(-)
Substantiv