uttömma

uttömmer

uttömde

uttömt

uttöm

Verb

Synonymer
uttömmande

Adjektiv

uttömmande

Adverb