utstötningston

utstötningstonen

(-)(-)
Substantiv
teknik