utskrivning

utskrivningen
utskrivningar
utskrivningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till utskrivning

Hur böjs ordet utskrivning på svenska?

Obestämd singular: utskrivning
Bestämd singular: utskrivningen
Obestämd plural: utskrivningar
Bestämd plural: utskrivningarna

Hur används ordet utskrivning

 • "Dement kvinna rymde från taxi efter sjukhusets utskrivning"
 • "Det IVO tittar på är bland annat hur planeringen inför en utskrivning görs och hur delaktiga patienten och de anhöriga är."
 • "– Vi vill till exempel ha svar på om öppenvården meddelas inför en utskrivning, och på vilket sätt, säger Mats Holmgren."
 • "Efter att ha utrett ärendet har IVO kommit fram till att det inte fanns några medicinska skäl som talade emot en utskrivning vid tillfället."
 • "Omvårdnadsepikris och kommunikationen med anhöriga inför utskrivning fungerade inte, enligt IVO och därför kritiserar myndigheten sjukhuset."
 • "Läkaren som har gjort sig skyldig till bland annat misshandel, hemfridsbrott och felaktig utskrivning av narkotiska läkemedel förlorar sin läkarlegitimation."
 • "Socialstyrelsen riktar kritik den psykiatriska kliniken i Hudiksvall för att inte ha upprättat en handlingsplan och påpekar att utskrivning av patienter med psykiatrisk problematik måste förberedas väl."
 • "Två av dem förordade omedelbar utskrivning."
 • "Chefsöverläkaren sätter sig bestämt emot en omedelbar utskrivning av Sture Bergwall mot bakgrund av att han inte har varit på fri fot på hela 23 år."
 • "Enligt Bergwall har överläkaren medvetet lämnat in felaktiga uppgifter till förvaltningsrätten i Falun, vilket har fått betydelse för domstolens prövning i frågan om utskrivning av honom."

Ordet utskrivning har 3 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom medicin
 • Inom militärväsen
ekonomi
medicin
militärväsen

Ordet utskrivning inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Möjliga synonymer till utskrivning (inom ekonomi)

Ordet utskrivning inom medicin

utskrivning från sjukhus

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till utskrivning (inom medicin)

Ordet utskrivning inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Engelska

Synonymer till utskrivning (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till utskrivning (inom militärväsen)

Diskussion om ordet utskrivning