utskovslucka

utskovsluckan

utskovsluckor

utskovsluckorna

Substantiv
teknik
dammlucka varmed utflödet av vatten i en damm regleras.