utsikt

utsikten

utsikter

utsikterna

Substantiv

Synonymer

luftfart