utsökt

Adjektiv
allmänt
av gammal god årgång, särskilt vin

Synonymer
utsökt

Adverb