utsätta för fara

utsätter för fara

utsatte för fara

utsatt för fara

utsätt för fara

Verb