utrustning

utrustningen

utrustningar

utrustningarna

Substantiv
  • "Utrustningen underlättar andningen vid fall av andningssvikt"

Synonymer

kläder

Synonymer

militärväsen

Synonymer