uträttande

uträttandet

uträttanden

uträttandena

Substantivuträtta

uträttar

uträttade

uträttat

uträtta

Verb