utom synhåll

(-)(-)(-)
Substantivutom synhåll

Adjektiv