utnyttjningstid

utnyttjningstiden

(-)(-)
Substantiv