utlova

utlovar

utlovade

utlovat

utlova

Verb

Synonymer