utlösningslina

utlösningslinan

utlösningslinor

utlösningslinorna

Substantiv
luftfart
på fallskärm