utlåtande

utlåtandet

utlåtanden

utlåtandena

Substantiv
medicin allmäntutlåta

utlåter

utläte

utlåtit

utlåt

Verb