utländsk bosättning

utländska bosättningen

(-)(-)
Substantiv