utkastlinje

utkastlinjen

utkastlinjer

utkastlinjerna

Substantiv
sport