utgångsläge

utgångsläget

(-)(-)
Substantiv

Synonymer