utgångshastighet

utgångshastigheten

(-)(-)
Substantiv
teknik