utbreda sig

utbreder sig

utbredde sig

utbrett sig

utbred sig

Verb
vardagligt