utbildningsexpedition

utbildningsexpeditionen

utbildningsexpeditioner

utbildningsexpeditionerna

Substantiv
utbildning