use up

use up
used up
used up
Verb

Översättningar

Ordet use up har 4 betydelser

  • Inom fysik
  • Inom fordon
  • Inom generell
  • Inom mat
fysik
fordon
generell
mat

Ordet use up inom fysik

Synonymer till use up (inom fysik)

Möjliga synonymer till use up (inom fysik)

Ordet use up inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Synonymer till use up (inom fordon)

Möjliga synonymer till use up (inom fordon)

Ordet use up inom generell

Ordet use up inom mat

Synonymer till use up (inom mat)

Möjliga synonymer till use up (inom mat)

Diskussion om ordet use up

used-up

Adjektiv

Diskussion om ordet used-up

used-up

Adjektiv

Diskussion om ordet used-up