ursodeoxycholsyra

ursodeoxycholsyran

(-)(-)
Substantiv
kemi