urskålning

urskålningen

urskålningar

urskålningarna

Substantiv
sport