urplock

urplocket
urplock
urplocken
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet urplock på svenska?

Obestämd singular: urplock
Bestämd singular: urplocket
Obestämd plural: urplock
Bestämd plural: urplocken

Hur används ordet urplock

  • "Efter den tvåveckorsperioden satte sig Stjerna ner tillsammans med vårdcentralens medicinskt ledningsansvarige läkare och tittade på ett slumpvist urplock av journaler."

Möjliga synonymer till urplock

Diskussion om ordet urplock

  • - 2008-09-18

    urplock ur något, t.ex. en text.