urography

Substantiv
medicin
kontraströntgenundersökning av urinvägarna