urografi

urografin

(-)(-)
Substantiv
medicin
kontraströntgenundersökning av urinvägarna