urmakare

urmakaren

urmakare

urmakarna

Substantiv
ur
urmakare
Urmakare är yrkesbeteckningen på en person som tillverkar, reparerar eller underhåller ur.

Synonymer