urkalksten

urkalkstenen

(-)(-)
Substantiv
geologi