ur

uret

ur

uren

Substantiv
ur
ur
Ett ur eller en klocka är ett instrument som visar aktuell tid eller som kan mäta ett tidsintervall.

Synonymer
Ur

Namn
  • Engelska
  • Ur

ur

Adverb

Synonymer

  • Engelska
  • out
  • off [ ALLMÄNT ]

ur

Preposition

ur

Partikel

Ur

Namn
  • Svenska
  • Ur