uppväxa

uppväxer

uppväxt

uppvuxit

uppväx

Verb