uppväcka

uppväcker
uppväckte
uppväckt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet uppväcka på svenska?

Presens: uppväcker
Preteritum: uppväckte
Supinum: uppväckt

Hur används ordet uppväcka

  • "Vårdformerna som Sture Bergwall utsattes för, tekniken att uppväcka bortträngda minnen, finns i dag inte kvar inom den svenska psykiatrin."
  • "Skolorna i Japan ska framöver bli skyldiga att uppväcka en ” kärlek till fosterlandet ” bland eleverna, enligt ett lagförslag som antogs av parlamentets underhus i dag."
  • "Den teknologi man nu tar fram för att uppväcka en utdöd djurart kan också användas för att återuppväcka andra utdöda arter."
  • "Däremot tror han att man ändå kan komma att uppväcka mammutarna från de döda inom en tioårsperion, med en annan form av teknik :"

Rim på uppväcka

Ordet uppväcka har 2 betydelser

  • Inom religion
  • Inom generell
religion
generell

Ordet uppväcka inom religion

Översättningar

Synonymer till uppväcka

Möjliga synonymer till uppväcka

Relaterat till uppväcka

drivning

grund

början

upprördhet

alstring

restitution

förnyelse

uppvaknande

Ordet uppväcka inom generell

Översättningar