uppträdande

uppträdandet

uppträdanden

uppträdandena

Substantivuppträda

uppträder

uppträdde

uppträtt

uppträd

Verb

Synonymer