upptäckt

upptäckten

upptäckter

upptäckterna

Substantivupptäcka

upptäcker

upptäckte

upptäckt

upptäck

Verb