uppspjälka

uppspjälkar

uppspjälkade

uppspjälkat

uppspjälka

Verb